Gemeente Delft

Gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland nemen samen maatregelen om de zwemplas in het Delftse Hout minder gevoelig te maken voor blauwalg. Hier moest een duidelijke tekening voor worden gemaakt. Wij hebben gezorgd voor een herkenbare illustratie en overzichtelijke informatie borden.

heldere illustraties en kaarten voor iedere uiting