Shared Value

Shared Value ondersteunt zowel kandidaat als werkgever of scholingsinstituut op alle aspecten van het ‘op weg naar werk’-traject. We hebben dit gevisualiseerd door een figuur die verbind maar tegelijk een positieve curve laat zien. De kleuren gebruiken we los voor de deelmaatschappijen.

aandacht en creativiteit bepalen het succes, niet het budget