Tekstkeuken

Na het ontwerp van de huisstijl van Tekstkeuken zijn we met de samenwerking een stapje verder gegaan. Samen hebben we mooie opdrachten volbracht. Zo hebben we voor het Ministerie van OCW een boekje gemaakt en voor BE-Basic het jaarverslag met daarin een overzicht van 10 jaar vooruitgang. Een mooi voorbeeld van Co-Creatie.

een mooi voorbeeld van co-creatie