TU Delft

Voor de Technische Universiteit Delft hebben wij voor diverse faculteiten ontwerpen gemaakt. Vaak binnen het TU-huisstijl stramien en soms vrij om te doen wat wij het beste vinden. Altijd met de insteek om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Dat geldt voor brochures, illustraties en presentatie materiaal.